Clean room (čisté prostory)

Datum: 31.10.2011
  | 
Kategorie: Odborné vysvětlivky
Výrobky vyhovují požadavkům na čisté prostory, splňují požadavky mezinárodní normy EN ISO 14644 „Čisté prostory a příslušné řízené prostředí“ (1. - 9. třída čistoty) nebo dříve platné mezinárodní normě FS 209 E (třída 1 – 100000).

Čistota vzduchu v Cleanroom

Cleanroom (čistý prostor) je prostor, ve kterém je řízena koncentrace částic ve vzduchu. Čistota vzduchu je hodnocena z koncentrace prachových částic v krychlovém metru v daný moment. Pro ISO 14644-1 „Klasifikace čistoty vzduchu“ platí:


ISO třída
Maximální počet částic ve vzduchu
Velikosti částic
> 0,1 μm > 0,2 μm > 0,3 μm > 0,5 μm > 1 μm > 5 μm
Třída 1 10 2        
Třída 2 100 24 10 4    
Třída 3 1 000 237 102 35 8  
Třída 4 10 000 2 370 1 020 352 83  
Třída 5 100 000 23 700 10 200 3 520 832 29
Třída 6 1 000 000 237 000 102 000 35 200 8 320 293
Třída 7       352 000 83 200 2 930
Třída 8       3 520 000 832 000 29 300
Třída 9       35 200 000 8 320 000 293 000

Pro informaci uvádíme i množství částic, které se z osoby uvolní při různých aktivitách:

Aktivita Uvolnění částic
> 0,3 µm za minutu
Sezení 100 000 (500 CFU)
Jemné pohyby paží, rukou a hlavou 500 000 (1000 CFU)
Běžná aktivita paží a rychlý pohyb hlavou 1 000 000
Postavit se ze sedu nebo opačně 2 500 000
Chůze, stoupání na schůdky apod. 10 000 000

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

ve všech produktech