Elektrická bezpečnostní měření 03 - Měření parametrů proudového chrániče

Současné předpisy vyžadují měření elektrického systému během kontroly po montáži a po každé změně nebo rozšíření systému, a pravidelně během provozu. Rozsah kontroly nebo periodických kontrol je specifikován v normě HD 60364-6. Požadavky stanovené pro měřicí přístroje jsou uvedeny na jednotlivých listech normy EN 61557. V závislosti na požadavcích, elektrická bezpečnostní měření zahrnují: měření zdánlivého odporu smyčky nakrátko, izolačního odporu, spojitosti ochranných přípojů a vyrovnávání potenciálu, odporu uzemnění, parametrů proudových chráničů.

Měření parametrů proudového chrániče

Hlavní funkcí proudového chrániče (RCD) je přídavná ochrana před úrazem elektrickým proudem odpojením chráněného obvodu od napájecího zdroje v případě nadměrného zemnícího proudu v tomto obvodu.

Měření parametrů proudového chrániče

Nejsou-li v obvodu chráněném pomocí RCD (zbytkový proud IΔ = 0) žádné závady, vstupní proud I1 se rovná proudu výstupnímu I2. V případě nějaké závady (např. průrazu izolace) začne protékat poruchový proud IΔ a hodnota I2 je menší než I1. Proudový chránič odpojí napájecí zdroj, jestliže naměřený rozdíl mezi hodnotami I1 a I2 převyšuje stanovenou předpokládanou hodnotu RCD. Během průtoku poruchového proudu se na pouzdru chráněného zařízení objeví napětí UB podle Ohmova zákona:

Je třeba zvolit jmenovitou hodnotu IΔn proudu RCD, aby dotykové napětí, jež je výsledkem průtoku poruchového proudu, nemohlo překročit maximální dlouhodobé dotykové napětí UL:

Z bezpečnostních důvodů musí být instalace vybavena ochranným vodičem PE. Proudové chrániče (RCD) tudíž nemohou být instalovány v systémech, jež nejsou vybaveny samostatným ochranným vodičem. Proudový chránič neomezuje hodnotu poruchového proudu, nýbrž dobu trvání jeho průtoku. Protože však se překročení hodnoty jmenovitého proudu RCD poruchovým proudem používá jako kritérium sepnutí RCD, je třeba proudový chránič vybírat podle typů chráněných zátěží. Podle doby sepnutí se proudové chrániče dělí na: obecné s krátkodobým zpožděním - určené pro zátěže a obvody s malými okamžitými hodnotami svodového proudu, a selektivní - charakterizované minimální dobou nečinnosti, tj. doby, kdy RCD nesepne, ačkoliv je rozdíl mezi hodnotami vstupního a výstupního proudu v obvodu. V závislosti na tvaru poruchového spínacího proudu, RCD je možno dále dělit takto: Typ AC - - reagující na zbytkový střídavý proud sinusového průběhu; typ A - - reagující na zbytkový střídavý sinusový proud, zbytkový pulzující jednosměrný proud, zbytkový pulzující jednosměrný proud se stejnosměrnou odchylkou 6 mA; a typ B - - reagující na zbytkový sinusový střídavý proud, zbytkový pulzující jednosměrný proud, zbytkový pulzující jednosměrný proud se stejnosměrnou odchylkou, a na stejnosměrný proud. Možnost provádět měření proudových chráničů poskytují přístroje MRP-201, dále MPI-502, MPI-505, MPI-520 a vícefunkční měřič MPI-525.

Měření parametrů proudového chrániče


Při každém měření (s výjimkou napětí střídavého proudu) přístroj kontroluje, zda výsledné dotykové napětí převyšuje stanovenou hodnotu přípustného dlouhodobého dotykového napětí. Dojde-li k překročení této hodnoty, měření se automaticky přeruší (tj. proud měření rozdílu se vypne). Hodnotu přípustného dlouhodobého dotykového napětí je možno nastavit na 25 V nebo 50 V, navíc pak na 12,5 V u selektivních RCD. Doba sepnutí RCD se měří od začátku průtoku zbytkového proudu až do okamžiku sepnutí RCD; je možno volit kladnou nebo zápornou počáteční fázi (nebo polarizaci). Maximální naměřené hodnoty doby sepnutí jsou 300 ms u přístrojů pro obecné použití, a 500 ms u RCD pro selektivní měření. Pracovní proud RCD se měří pomocí vynuceného, lineárně stoupajícího zbytkového proudu ve zkoumaném obvodu. Proud se zvyšuje od ca 30 % IΔn do okamžiku sepnutí RCD, nebo do překročení IΔn v případě AC (140 % u RCD typu A a 200 % u RCD typu B).

Díky použití dotykové elektrody je možno měřicí přístroje RCD používat ke kontrole správnosti zapojení síťových zásuvek. Jestliže napětí mezi dotykovou elektrodou a ochranným vodičem (PE) připojeným do zásuvky přesáhne 500 V, bude tento stav signalizován.

Kontaktní formulář


Souhlasím s obchodními podmínkami ZDE a beru na vědomí Informace o ochraně osobních údajů ZDE.


captcha

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Naše webové stránky používají cookies, které nám pomáhají zjistit, jak jsou naše stránky používány. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko „OK, souhlasím“ udělujete tento souhlas.


Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies
ve všech produktech