Elektrická bezpečnostní měření 02 - Měření izolačního odporu

Současné předpisy vyžadují měření elektrického systému během kontroly po montáži a po každé změně nebo rozšíření systému, a pravidelně během provozu. Rozsah kontroly nebo periodických kontrol je specifikován v normě HD 60364-6. Požadavky stanovené pro měřicí přístroje jsou uvedeny na jednotlivých listech normy EN 61557. V závislosti na požadavcích, elektrická bezpečnostní měření zahrnují: měření zdánlivého odporu smyčky nakrátko, izolačního odporu, spojitosti ochranných přípojů a vyrovnávání potenciálu, odporu uzemnění, parametrů proudových chráničů.

Měření izolačního odporu

Stav izolace je klíčovým faktorem provozní bezpečnosti a správné funkce elektrických zařízení a systémů; kromě toho se jedná o ochranu před přímým kontaktem.

Systematické kontroly stavu izolace jsou nezbytné pro zjištění jakéhokoliv zhoršení izolace, a jsou trvalou složkou kontrolních a měřicích činností. V případě měření průmyslového zařízení má sklon ke změnám hodnoty odporu klíčovou důležitost, protože může indikovat postupné zhoršování stavu izolace. Základní prvky, ovlivňující zhoršování izolace, jsou: elektrické a mechanické vlivy, chemické vlivy, vlivy tepla a znečištění životního prostředí; výsledkem jejich působení během normálního provozu elektrického zařízení je stárnutí izolace. Měření izolačního odporu se provádí pomocí stejnosměrného proudu, aby se vyloučil vliv kapacitního odporu.

Metoda měření izolačního odporu a požadovaná měřicí napětí jsou definovány v normách: HD 60364-6, E-04700, EN 61557-2. Po přivedení měřicího napětí dojde v izolaci k fyzikálnímu jevu, jehož následkem je průtok proudu. Během měření odporu lze rozlišit tyto složky proudu, protékajícího izolací (1):

Měření izolačního odporu

  • kapacitní nabíjecí proud (2) – závisí na kapacitním odporu (např. délce měřeného kabelu),
  • absorpční proud (3) – je výsledkem pohybu náboje a dipólu v elektrickém poli,
  • svodový proud izolace (4) – součet proudů, protékajících materiálem a povrchem materiálu.

Díky povaze proudu protékajícího izolací je měřená hodnota ovlivňována dobou měření, jakož i vlhkostí, teplotou, měřicím napětím a čistotou povrchu izolačního materiálu.

Měření izolačního odporu

Metoda tří vývodů, používaná ve všech moderních přístrojích, dovoluje vyloučit vliv povrchového svodového proudu. V případě kabelů musí být izolace jádra obalena kovovou fólií, spojenou s koncovkou stínění přístroje – měří se pouze svodový proud, protékající izolací. Měření metodou tří vývodů se doporučuje pro velké povrchy vystavené znečištění (kabely o velkém průměru, transformátory, vysokonapěťové spínače):

Použití metody tří vývodů je relevantní v případě měření objektů s velmi vysokými hodnotami odporu (více než 100 MΩ).

Přístroje MIC-5000, MIC-2510, MIC-30 a MIC-2505, jakož i vícefunkční měřič MPI-525 umožňují měření izolace v definovaném časovém intervalu (maximálně 600 s), jakož i výstup dat v časových intervalech stanovených uživatelem. Na základě výsledků se vypočítá jeden nebo dva absorpční koeficienty, což současně poskytne informace o stavu izolace. Před vlastním měřením zkontrolujte, zda je měřený objekt odpojen od napájecího zdroje. Je-li na měřeném objektu zjištěno napětí (nebo se napětí objeví během měření), přístroj měření přeruší a vyšle akustické signály abnormality. V průběhu měření se zobrazuje hodnota momentálního odporu, nebo aktuální hodnota svodového proudu. Po skončení měření se hodnoty naměřené na konci časových intervalů definovaných uživatelem (volitelných v rozsahu 1 ÷ 600 s) uloží, a přístroj měřený objekt vybije.

Kontaktní formulář


Souhlasím s obchodními podmínkami ZDE a beru na vědomí Informace o ochraně osobních údajů ZDE.


captcha

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Naše webové stránky používají cookies, které nám pomáhají zjistit, jak jsou naše stránky používány. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko „OK, souhlasím“ udělujete tento souhlas.


Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies
ve všech produktech