Elektrická bezpečnostní měření 01 - Měření zdánlivého odporu smyčky nakrátko

Současné předpisy vyžadují měření elektrického systému během kontroly po montáži a po každé změně nebo rozšíření systému, a pravidelně během provozu. Rozsah kontroly nebo periodických kontrol je specifikován v normě HD 60364-6. Požadavky stanovené pro měřicí přístroje jsou uvedeny na jednotlivých listech normy EN 61557. V závislosti na požadavcích, elektrická bezpečnostní měření zahrnují: měření zdánlivého odporu smyčky nakrátko, izolačního odporu, spojitosti ochranných přípojů a vyrovnávání potenciálu, odporu uzemnění, parametrů proudových chráničů.

Měření zdánlivého odporu smyčky nakrátko

Nejčastěji používaná metoda ochrany před úrazem elektrickým proudem – ochrana před přímým kontaktem v obvodech, vybavených prvky nadproudové ochrany – se opírá o automatické vypnutí výkonu v případě nebezpečného dotykového napětí na přístupných prvcích elektrického zařízení, jimiž protéká proud. K průtoku tzv. zkratového proudu dochází v obvodu mezi fází a ochrannými vodiči; tento proud vypne nadproudový jistič a odpojí výkon. Protože přístupné prvky nemohou být pod nebezpečným dotykovým napětím příliš dlouho, ochrana musí reagovat v dostatečně krátké době, kterou definují normy. Podmínka správné ochrany je popsána vzorcem:

Měření zdánlivého odporu smyčky nakrátko

kde: ZS = zdánlivý odpor smyčky nakrátko, IA = pracovní proud, jenž vypne nadproudový jistič v požadované době (v závislosti na charakteristikách času-proudu jističe a na požadované době sepnutí), Un = jmenovité napětí fáze vůči zemi.

Měření zdánlivého odporu smyčky nakrátko

Je třeba změřit hodnotu impedance ZS, nutnou k určení, zda je ochrana správná či nikoliv. Při měření proudu smyčky nakrátko pomocí technické metody se vytvoří "umělé krátké spojení". Přístroj měří napětí v podmínkách bez zátěže, a pak při krátkodobé zátěži s rezistorem nakrátko. Zdánlivý odpor smyčky nakrátko se vypočte na základě rozdílu úbytku napětí. Toto měření se provádí pomocí měřičů zdánlivého odporu smyčky nakrátko: MZC-304, MZC-305, MZC-306 a MZC-310S, jakož i pomocí vícefunkčních přístrojů: MPI-502, MPI-505, MPI-520, MPI-525 – všechny tyto přístroje současně indikují složky impedance, tj. odpor a reaktanci.

Měření zdánlivého odporu smyčky nakrátko

Měření zdánlivého odporu smyčky nakrátko

Měřiče zdánlivého odporu smyčky nakrátko (s výjimkou MZC-310S) rovněž umožňují měření obvodů L-PE v systémech, chráněných proudovými chrániči bez jakýchkoliv interferencí v obvodu. Toto měření, prováděné s proudem menším než 15 mA, je časově delší, přičemž rozlišení výsledku je 0,01 Ω, stejně jako u ostatních měření. Měřič vysokého proudu MZC310S umožňuje provádět měření s rozlišením 0,1 mΩ (body rozvodu výkonu, rozvaděče, rozvodny) s maximální měřicím proudem 280 A. To dovoluje měření v souladu s normou EN 61557, a to i u obvodů s miliohmovými hodnotami zdánlivého odporu smyčky nakrátko.

Měřiče MZC-305 a MZC-306 se liší svojí schopností provádět měření libovolných napětí až do 750 V, včetně průmyslových systémů.

Měřiče smyčky nakrátko je možno používat k měření odporu uzemnění pomocí přídavného zdroje napětí (fázového vodiče). Měřená hodnota je proto nadsazená – výsledek měření je součtem měřeného odporu vůči zemi, pracovního odporu uzemnění a odporu pracovního vodiče. Je-li však menší, než hodnota přípustná pro zkoumané uzemnění, lze ji považovat za správnou a není nutno použít přesnější měřicí metody.

Kontaktní formulář


Souhlasím s obchodními podmínkami ZDE a beru na vědomí Informace o ochraně osobních údajů ZDE.


captcha

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Naše webové stránky používají cookies, které nám pomáhají zjistit, jak jsou naše stránky používány. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko „OK, souhlasím“ udělujete tento souhlas.


Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies
ve všech produktech